Ultra Antifreeze QFC

Płyny eksploatacyjne
Opis:

Ultra Antifreeze QFC opracowano z myślą o najnowszej generacji silników. Płyn do chłodnic sporządzany z koncentratu Ultra Antifreeze QFC zalecany jest do stosowania w układach chłodzących wymagających normy G13 i innych urządzeń chłodzonych cieczą.
Dla zapewnienia doskonałego działania silników wewnętrznego spalania chłodzonych wodą, silnik i układ chłodzący powinny być dobrze zabezpieczone przed korozją i działaniem mrozu. W tym celu do wody chłodzącej dodaje się niezamarzającego płynu chłodzącego. W przypadku stosowania płynu chłodzącego Ultra Antifreeze QFC, zastosowane w nim bardzo skuteczne dodatki zapewniają długotrwałe zabezpieczenie silnika i układu chłodzącego jednocześnie zastosowano mineralne inhibitory krzemianowe. Płyn ten, sporządzony na bazie glikolu etylenowego, zapewnia całoroczną ochronę przed mrozem, a także przed zagotowaniem się płynu w układzie.

Zalety:

Płyn do chłodnic na bazie koncentratu Ultra Antifreeze QFC zapewnia całoroczną, długotrwałą ochronę przed mrozem i korozją. Nie zaleca się stosowania stężeń przekraczających 70% objętościowo; maksymalne zabezpieczenie przed mrozem (ok. ‑69°C) uzyskuje się przy stężeniu 68% objętościowo. Płyn do chłodnic na bazie koncentratu Ultra Antifreeze QFC może być stosowany w silnikach wykonanych z żeliwa, aluminium i z obu tych metali, a także w układach chłodzenia wykonanych ze stopów aluminium i miedzi. Mieszalność – Ultra Antifreeze QFC jest kompatybilny z większością innych płynów do chłodnic sporządzonych na bazie glikolu etylenowego. Dla ochrony przed korozją i tworzeniem się szlamu zaleca się stosowanie wyłącznie płynu do chłodnic wykonanych z tego samego rodzaju glikolu oraz dodatków.
Kompatybilność z uszczelkami – Ultra Antifreeze QFC zapewnia doskonałą kompatybilność z uszczelkami i nie wywiera szkodliwego wpływu na gumowe węże, ani na materiał uszczelek.
Okres użytkowania - Inhibitory korozji zastosowane w koncentracie Ultra Antofreeze QFC wyczerpują się powoli, zapewniając długi okres użytkowania płynu.
Odporność na działanie twardej wody - Ultra Antifreeze QFC jest kompatybilny z twardą wodą płynącą z europejskich kranów i spełnia najsurowsze wymagania co do odporności na jej działanie.
Ochrona przed Korozją - Koncentrat płynu do chłodnic Ultra Antifreeze QFC opracowano w uzgodnieniu z najnowszymi wymaganiami producentów samochodów. Dzięki dobrze dobranemu połączeniu najnowocześniejszej technologii inhibitorów krzemianowych z wypróbowanymi systemami ochrony uzyskano skuteczne zabezpieczenie przed korozją.
Ochrona przed mrozem - Ultra Antifreeze QFC jest nowoczesnym koncentratem płynu do chłodnic, sporządzonym na bazie glikolu etylenowego. Ultra Antifreeze QFC w roztworze z wodą w ilości 50% objętościowo, zapewnia ochronę przed mrozem do ‑35°C. Ochrona przed zagotowaniem – Ultra Antifreeze QFC powoduje podwyższenie temperatury wrzenia płynu chłodzącego, przez co zmniejsza do minimum gotowanie się płynu w chłodnicy i zapewnia dodatkową ochronę w gorących okresach letnich lub w czasie intensywnej eksploatacji samochodu, jak np. podczas jazdy w górach czy holowania przyczepy.

Specyfikacja i dopuszczenia:

VW TL774J (G13)