Ultra Antifreeze XCB Plus G12+

Płyny eksploatacyjne
Opis:

Ultra Antifreeze XCB Plus jest koncentratem płynu do układów chłodzenia, którego należy rozcieńczać z wodą, Produkt wykonano z glikolu etylenowego. oraz pakietu unikalnych inhibitorów korozji. Ultra Antifreeze XCB Plus zapewnia doskonałą ochronę przed zamarzaniem, korozją, rdzą oraz zagotowaniem.. W produkcie zastosowano najnowocześniejszą bezkrzemianową technologię oparta głównie na kwasach alifatycznych, dzięki czemu produkt zapewnia długotrwałą i bezobsługową ochronę wszystkich elementów jednostki napędowej wraz z elementami wykonami z aluminium, metali żelaznych oraz ich stopów. Unikalna technologia wykonania produktu zapewnia ochronę silnika samochodów osobowych, lekkich dostawczych oraz ciężarowych na dystansie około 650 tysięcy km co stanowi 8000 godzin pracy oraz około 32000 godzin pracy dla jednostek stacjonarnych. Zalecamy wymianę płynu Ultra
Antifreeze XCB Plus po pięciu latach eksploatacji lub po osiągnięciu wyżej wymienionych kryteriów przebiegu silnika.

Zalety:

Płyn do chłodnic na bazie koncentratu Ultra Antifreeze XCB Plus zapewnia całoroczną, długotrwałą ochronę przed mrozem i korozją. Mieszalność - Ultra Antifreeze XCB Plus jest kompatybilny z większością innych płynów do chłodnic sporządzonych na bazie glikolu etylenowego. Dla ochrony przed korozją i tworzeniem się szlamu zaleca się stosowanie wyłącznie płynu do chłodnic wykonanych z tego samego rodzaju glikolu oraz dodatków. Kompatybilność z uszczelkami - Ultra Antifreeze XCB Plus zapewnia doskonałą kompatybilność z uszczelkami i nie wywiera szkodliwego wpływu na gumowe węże, ani na materiał uszczelek. Okres użytkowania - Inhibitory korozji zastosowane w koncentracie Ultra Antifreeze XCB Plus wyczerpują się powoli, zapewniając długi okres użytkowania płynu. Odporność na działanie twardej wody - Ultra Antifreeze XCB Plus jest kompatybilny z twardą wodą płynącą z europejskich kranów i spełnia najsurowsze wymagania co do odporności na jej działanie. Ochrona przed Korozją- Koncentrat płynu do chłodnic Ultra Antifreeze XCB Plus opracowano w uzgodnieniu z najnowszymi wymaganiami producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Dzięki dobrze dobranemu połączeniu najnowocześniejszej technologii inhibitorów z wypróbowanymi systemami ochrony uzyskano skuteczne zabezpieczenie przed korozją. Ochrona przed mrozem - Ultra Antifreeze XCB Plus jest nowoczesnym koncentratem płynu do chłodnic, sporządzonym na bazie glikolu etylenowego. Ultra Antifreeze XCB Plus w roztworze z wodą w ilości 50% objętościowo, zapewnia ochronę przed mrozem do -35C. Ochrona przed zagotowaniem – Ultra Antifreeze XCB Plus powoduje podwyższenie temperatury wrzenia płynu chłodzącego, przez co zmniejsza do minimum gotowanie się płynu w chłodnicy i zapewnia dodatkową ochronę w gorących okresach letnich lub w czasie intensywnej eksploatacji samochodu, jak np. podczas jazdy w górach czy holowania przyczepy.

Specyfikacja i dopuszczenia:

Ford : WSS-M97B44-D
Mercedes-Benz: 325.3
General Motors GM 6277M
MAN: 324 type SNF
Scania: TB 1451
Volkswagen/AUDI/Seat/Skoda: TL 774F – G12+